Wit-Russisch

 In Wit-Rusland, de voormalige Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek, wordt door zo'n tien miljoen mensen Wit-Russisch gesproken. Daarnaast zijn er nog kleinere groepen sprekers in het noordoosten van Polen, de VS en Canada.

Het Wit-Russisch is een Slavische taal die tot de Oost-Slavische talen behoort, waartoe ook het Russisch en Oekraïens gerekend worden. De Slavische talen vormen een tak van de Indo-Europese talen. De Slavische talen lijken onderling meer op elkaar dan de Romaanse talen. Het Wit-Russisch maakt zoals veel Slavische talen gebruik van het cyrillische alfabet. Het huidige Wit-Russische cyrillische alfabet onderscheidt zich weinig van het cyrillische alfabet waarvan het Russisch gebruik maakt.

Het aantal mensen dat Wit-Russich spreekt, is afgenomen door de immigratie van Russen naar de republiek en de emigratie van Wit-Russen naar Centraal-Azië en Siberië waar ze veelal Russisch zijn gaan spreken. Daarnaast is ook het aantal boeken en kranten in de Wit-Russische taal gedurende de Sovjetperiode sterk gedaald. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de oprichting van Wit-Rusland als onafhankelijke staat is het beleid ten aanzien van de Wit-Russische taal veranderd. Aangezien het Wit-Russisch de landstaal is geworden, wordt het gebruik ervan in de regering, de media en het onderwijs aangemoedigd. Toch kan men er met het Russisch praktisch overal uit de voeten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ten tijde van de Sovjet-Unie diende iedere Sovjetburger, eventueel naast zijn moedertaal, het Russisch te beheersen. Op die manier fungeerde het Russisch als een lingua franca binnen de toenmalige Sovjet-Unie. Hierdoor speelt het Russisch tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het dagelijkse leven in veel voormalige Sovjetrepublieken.

Hierin komt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 geleidelijk verandering. Sinds het begin van de jaren negentig streven de overheden van voormalige Sovjetrepublieken ernaar de rol van het Russisch in hun samenleving terug te brengen en het gebruik van hun landstaal te intensifiëren om zodoende de eigen identiteit en cultuur te versterken.

De betekenis van het Russisch neemt in de voormalige Sovjetrepublieken weliswaar af, maar zal gezien de belangrijke rol van de Russische Federatie in de regio een belangrijke plaats blijven innemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tekstfragment Wit-Russisch

Шаноўны дружа!

Хай будзе блаславёны той час, калi ты наважыўся вучыць мову нашага народу. Хто б ты ні быў — навучэнец, мiнiстар, бiзнэсовец, настаўнiк, проста аматар слова — гэтая кнiга прыдасца табе. Яна дапаможа самастойна вывучаць мову мэтадам размоўнае практыкi.

Кнiга такога кшталту выходзiць на Беларусi ўпершыню. У самай даступнай форме, з дапамогай шматлiкiх малюнкаў паказана iндывiдуальнасьць, адметнасьць беларускай мовы — багацьце яе фанетычных, граматычных i лексычных асаблiвасьцяў.

 

 

Nederlandse vertaling

Beste vriend,

Laat de tijd gezegend zijn toen jij het besluit nam de taal van ons volk te gaan studeren. Wie je ook bent, student, leerling, minister, zakenman, docent of gewoon een literatuurliefhebber, dit boek zal je van pas komen. Het zal je helpen de taal te bestuderen door middel van een spreekvaardigheidsmethode.

Dit is voor het eerst dat een dergelijk boek in Wit-Rusland verschijnt. In de meest toegankelijke vorm tegen een aanschouwelijke achtergrond rijk aan tekeningen wordt het individuele en typische karakter van de Wit-Russische taal getoond met zijn rijke fonetische, grammaticale en lexicale bijzonderheden.

Copyright © Inter-Lingua