Privacy

PRIVACYVERKLARING

Voor de dienstverlening aan opdrachtgevers is het in voorkomende gevallen onvermijdelijk dat Inter-Lingua persoonsgegevens verwerkt. Met dit doel is Bram van Son, mede-eigenaar van Inter-Lingua, aangesteld als functionaris Gegevensbescherming van Inter-Lingua.

Inter-Lingua verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het verrichten van vertaaldiensten en/of het onderhouden van contacten met opdrachtgevers. Deze gegevens worden door hen zelf aan ons verstrekt en worden uitsluitend gebruikt voor vertaalwerkzaamheden en de administratieve afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor een normale bedrijfsvoering van een vertaalbureau (aanvragen max. 1 jaar, opdrachten en bijbehorende administratie maximaal 10 jaar).

Inter-Lingua verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een vertaalopdracht. In voorkomende gevallen vragen wij de desbetreffende vertaler zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van eventuele persoonsgegevens.

Opdrachtgevers hebben te allen tijde het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en kunnen daartoe een mail sturen naar info@inter-lingua.nl

Kortom, Inter-lingua neemt de bescherming van de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.