Oekraïens

Het Oekraïens is de officiële landstaal van de nieuwe onafhankelijke staat Oekraïne. Het wordt zowel als eerste als tweede taal gesproken door de Oekraïens-Russische gemeenschap en andere taalgemeenschappen die in Oekraïne bestaan. In totaal wordt de Oekraïense taal door ongeveer 46 miljoen mensen gesproken. De meesten van hen leven in Oekraïne. Verder zijn er nog kleinere taalgemeenschappen in Polen (ca. 1,5 miljoen), Canada en de VS.

De Oekraïense taal behoort samen met het Wit-Russisch en het Russisch tot de Oost-Slavische groep van de Slavische tak van de Indo-Europese taalfamilie. De Slavische tak kent drie subgroepen, namelijk het Zuid-Slavisch, het West-Slavisch en het Oost-Slavisch. Het Zuid- en West-Slavisch zijn geen inheemse talen uit de voormalige Sovjet-Unie. Sommige van deze talen zoals het Bulgaars hebben echter een redelijk groot aantal sprekers in de republieken van de voormalige USSR. De drie Oost-Slavische talen (Russisch, Wit-Russisch en Oekraïens) lijken veel op elkaar en zijn in sommige gevallen onderling begrijpelijk.

Het Oekraïens wordt geschreven in het cyrillische alfabet en kent daarnaast nog een aantal extra letters voor klanken die wel in het Oekraïens, maar niet in het Russisch bestaan.

Momenteel bestaan er sterke bewegingen om de positie van het Oekraïens als officiële landstaal te verstevigen, in het bijzonder om het gebruik en de prestige van het Russisch te minimaliseren. Het succes van deze bewegingen zal in grote mate afhangen van toekomstige gebeurtenissen in het politieke en economische leven van de nieuwe republiek. Er bestaat een sterke moderne literaire traditie en de geschreven Oekraïense taal wordt op alle vlakken van de regering en het openbare leven gebruikt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ten tijde van de Sovjet-Unie diende iedere Sovjetburger, eventueel naast zijn moedertaal, het Russisch te beheersen. Op die manier fungeerde het Russisch als een lingua franca binnen de toenmalige Sovjet-Unie. Hierdoor speelt het Russisch tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het dagelijkse leven in veel voormalige Sovjetrepublieken.

Hierin komt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 geleidelijk verandering. Sinds het begin van de jaren negentig streven de overheden van voormalige Sovjetrepublieken ernaar de rol van het Russisch in hun samenleving terug te brengen en het gebruik van hun landstaal te intensifiëren om zodoende de eigen identiteit en cultuur te versterken.

De betekenis van het Russisch neemt in de voormalige Sovjetrepublieken weliswaar af, maar zal gezien de belangrijke rol van de Russische Federatie in de regio een belangrijke plaats blijven innemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tekstfragment Oekraïens

Наукове Товариство ім. Шевченка є найстаршою українською науковою організацією гуманітарних і точних наук, яка вже понад 120 років сприяє розвиткові української науки. Центер Товариства в Америці знаходиться в Ню Йорку. Крім бюр та лекційних заль, Товариство має спеціалізовані бібліотеку і архіви, які відносяться до України і української діяспори. Ціллю бібліотеки та архівів Наукового Товариства ім. Шевченка є збирати і зберегти видання і джерельні матеріяли з різних ділянок української культури і цивілізації.

 

Nederlandse Vertaling 

De Wetenschappelijke Vereniging Sjevtsjenko is de oudste Oekraïense wetenschappelijke organisatie voor geesteswetenschappen en exacte wetenschappen die al meer dan 120 jaar een bijdrage levert aan de wetenschap in Oekraïne. Het centrum van de Vereniging in Amerika ligt in New York. Naast kantoren en leeszalen kan de vereniging bogen op een gespecialiseerde bibliotheek en archieven over Oekraïne en de Oekraïense diaspora. De doelstelling van de bibliotheek en de archieven van de Wetenschappelijke Vereniging Sjevtsjenko is het verzamelen en bewaren van publicaties en bronmaterialen uit diverse sectoren van de Oekraïense cultuur en beschaving.

Copyright © Inter-Lingua