Georgisch

 
Het Georgisch wordt hoofdzakelijk gesproken in de Republiek Georgië door ongeveer vier miljoen mensen. Een aanzienlijk aantal sprekers van de Georgische taal woont in Iran, Turkije en de VS. Daar het Russisch ten tijde van de Sovjet-Unie de officiële taal van de voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Georgië was, spreekt een groot aantal Georgiërs ook vloeiend Russisch.

De Georgische taal behoort tot de Zuid-Kaukasische tak van de Kaukasische taalfamilie. De taal is niet aantoonbaar verwant aan een andere Kaukasische taal. In ieder geval is het de meest wijdverbreide Kaukasische taal en de enige met een oude literaire traditie. De herkomst van het Georgische alfabet is vaag, maar afgeleid van het Griekse schrift. Wel is bekend dat het in de 5e eeuw werd uitgevonden. Het huidige schrift, "Mchedroeli” (seculier schrift), heeft in de 11e eeuw het oorspronkelijke "Choetsoeri” (kerkelijk schrift) vervangen. Er zijn 33 letters, waarbij elke letter voor een klank en elke klank voor een letter staat. De Georgiërs noemen Georgië "Sakartvelo” en de bewoners "Kartveli”. De taal kent schitterende medeklinkerclusters, zoals men kan zien in de benamingen van sommige Georgische steden, zoals Tbilisi, Mtscheta, Tkvartsjeli en Tschinvali. Veel Georgische familienamen eindigen op -idze, -adze, -dali, and -vili. Zo was de oorspronkelijke achternaam van Jozef Stalin "Dzjoegasjvili”. Daar het Georgisch de officiële taal van Georgië is, worden de meeste kranten en tijdschriften in het Georgisch geschreven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ten tijde van de Sovjet-Unie diende iedere Sovjetburger, eventueel naast zijn moedertaal, het Russisch te beheersen. Op die manier fungeerde het Russisch als een lingua franca binnen de toenmalige Sovjet-Unie. Hierdoor speelt het Russisch tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het dagelijkse leven in veel voormalige Sovjetrepublieken.

Hierin komt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 geleidelijk verandering. Sinds het begin van de jaren negentig streven de overheden van voormalige Sovjetrepublieken ernaar de rol van het Russisch in hun samenleving terug te brengen en het gebruik van hun landstaal te intensifiëren om zodoende de eigen identiteit en cultuur te versterken.

De betekenis van het Russisch neemt in de voormalige Sovjetrepublieken weliswaar af, maar zal gezien de belangrijke rol van de Russische Federatie in de regio een belangrijke plaats blijven innemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tekstfragment Georgisch

ნიდერლანდების ტრანსპორტი და ლოგისტიკა

ნიდერლანდების სამუშაოს მიმცემთა ორგანიზაცია გადაზიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში

დირექტორის მოადგილე

Nederlandse vertaling

Transport en Logistiek Nederland

Nederlandse werkgeversorganisatie voor transport en logistiek

Adjunct-directeur

Copyright © Inter-Lingua