Apostille / Legalisatie

Wanneer u een beëdigde vertaling voor gebruik in het buitenland nodig hebt, dan is de kans groot dat een beëdigd document moet worden gelegaliseerd.

Door de werking van het Apostilleverdrag zijn de gebruikelijke formaliteiten in het internationale juridische verkeer sterk vereenvoudigd. De lange weg van opeenvolgende legalisaties is vervangen door een enkele formaliteit, namelijk de apostilleprocedure.

Een apostille bevestigt de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of het stempel op het stuk.

Als een stuk afkomstig is uit een land dat partij is bij het Apostilleverdrag dan dient de ontvangende autoriteit in eerste instantie vast te stellen of het stuk wel een openbare akte is.

Voorbeelden van openbare akten zijn:

- stukken, afgegeven door een autoriteit of functionaris behorende tot enig rechterlijk orgaan van de staat, hieronder begrepen stukken, afgegeven door het openbaar ministerie, een griffier of een gerechtsdeurwaarder;

- administratieve stukken zoals getuigschriften en diploma's, akten van de burgerlijke stand en verklaringen van de bevolkingsadministratie (GBA);

- notariële akten. Alle door de notaris opgemaakte stukken vallen onder deze categorie;

- op onderhandse stukken geplaatste officiële verklaringen zoals verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een stuk op een bepaalde datum en de echtheid van een handtekening. Een legalisatie door een notaris op een onderhands stuk is aan te merken als een officiële verklaring en daarmee valt het stuk dan ook onder de werking van het verdrag en kan het van een apostille worden voorzien.

Aangezien aan het plaatsen van een apostille kosten verbonden zijn, raden wij u aan bij de desbetreffende instantie goed na te vragen of er op de beëdigde vertaling een apostille moet komen. Mocht dat het geval zijn, dan nemen wij u deze apostilleprocedure graag uit handen. U kunt de apostille eventueel ook zelf laten zetten op een van de rechtbanken waar wij als beëdigd vertaler geregistreerd staan (o.a. Den Haag, Den Bosch en Zwolle).