Overige

In de Sovjet-Unie werden naast de hierboven genoemde USSR- en/of GOS-talen meer dan 100 verschillende talen gesproken en geschreven. Het zou te ver gaan al deze talen hier uitvoerig te bespreken. Daarom is voor deze website een selectie gemaakt van de voornaamste talen die vandaag de dag in de voormalige Sovjetrepublieken worden gebruikt.