Litouws

Litouws wordt door ca. 3 miljoen mensen (98% van de bevolking van de Republiek Litouwen) gesproken. Buiten Litouwen kent deze taal een grote aanhang in Polen (ca. 70.000 sprekers). Naast het Lets is het Litouws een van de gesproken Baltische talen van dit moment. Ongeveer 3,5 miljoen mensen hebben het Litouws als eerste taal. Van de ca. 800.000 Litouwers in het buitenland wonen de meesten in de VS (650.000) en verder in Brazilië (40.000), Argentinië (35.000), Canada (15.000), het Verenigd Koninkrijk (12.000) en Uruguay (10.000).

Vanuit linguïstisch oogpunt wordt het Litouws dikwijls de meest conservatieve Indo-Europese taal genoemd, omdat het veel oude grammaticale vormen heeft behouden die alleen in andere uitgestorven Indo-Europese talen zijn aangetoond.

Het Litouws behoort tot de Baltische tak van de Indo-Europese taalfamilie. De Baltische tak bestaat uit twee groepen: het Oost-Baltisch, bestaande uit Lets en Litouws en het West-Baltisch, waarvan het Oud-Pruisisch deel uitmaakte. De taal die het meest aan het Litouws verwant is, is het Lets. Zowel het Lets als ook het Litouws hebben meer oude vormen van de Indo-Europese talen behouden dan welke andere levende Indo-Europese taal dan ook.

Het Litouws maakt gebruik van het Latijnse alfabet en wordt overal in het dagelijkse leven gebruikt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ten tijde van de Sovjet-Unie diende iedere Sovjetburger, eventueel naast zijn moedertaal, het Russisch te beheersen. Op die manier fungeerde het Russisch als een lingua franca binnen de toenmalige Sovjet-Unie. Hierdoor speelt het Russisch tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het dagelijkse leven in veel voormalige Sovjetrepublieken.

Hierin komt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 geleidelijk verandering. Sinds het begin van de jaren negentig streven de overheden van voormalige Sovjetrepublieken ernaar de rol van het Russisch in hun samenleving terug te brengen en het gebruik van hun landstaal te intensifiëren om zodoende de eigen identiteit en cultuur te versterken.

De betekenis van het Russisch neemt in de voormalige Sovjetrepublieken weliswaar af, maar zal gezien de belangrijke rol van de Russische Federatie in de regio een belangrijke plaats blijven innemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tekstfragment Litouws

Mokinių piešiniai Amerikos centre

2001 m. lapkričio 6 d.-- Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Amerikos centre eksponuojami Molėtų "Saulutės" pradinės mokyklos III-sios klasės mokinių piešiniai apie rugsėjo 11-sios tragiškus įvykius Niujorke. Lankytojai taip pat kviečiami apžiūrėti Kauno dailės instituto architektūros studentės Kristinos Adomaitytės fotoparodą, sukurtą Amerikoje dalyvaujant studentų mainų programoje.

Nederlandse vertaling

Kindertekeningen in het Amerikaanse centrum

6 November 2001. In het Amerikaanse centrum van de ambassade van de VS in Vilnius wordt een tentoonstelling gehouden van tekeningen over de tragische gebeurtenissen van 11 september in New York. De tekeningen zijn gemaakt door leerlingen van de derde klas van "Saulute", een basisschool in Moletai. De bezoekers worden eveneens uitgenodigd een verzameling foto's te bekijken die gemaakt zijn door Kristina Adomaityte, een studente architectuur aan de Kunstacademie van Kaunas, tijdens haar werk en reis in Amerika op een uitwisselingsprogramma voor studenten.

Copyright © Inter-Lingua