Russisch

Het Russisch behoort tot de Indo-Europese taalfamilie, meer bepaald tot de Slavische talen, en vormt samen met het Oekraïens en Wit-Russisch de Oost-Slavische taalgroep. Het Russisch is een van de grootste talen op aarde en zelfs de meest wijdverbreide taal in Europa, zowel in geografisch opzicht als in aantal moedertaalsprekers. Zo hebben ongeveer 163 miljoen mensen het Russisch als moedertaal, waarmee het Russisch op de 8e plaats komt van meest gesproken talen ter wereld. Onder deze 163 miljoen moedertaalsprekers wonen er ca. 130 miljoen in Rusland, ongeveer 26 miljoen in de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (het GOS) en de Baltische landen en nog eens ca. 7 miljoen mensen in landen met een grote Russisch immigratie zoals Duitsland, de VS en Israel. Als je daarbij het aantal mensen optelt dat het Russisch als tweede taal spreekt, kom je al gauw op zo'n 240 miljoen sprekers.

Het Russisch is de officiële taal in Rusland, Wit-Rusland (samen met het Wit-Russisch), Kazakstan (samen met het Kazaks), Kirgizië (samen met het Kirgizisch) en de tot Oekraïne behorende autonome republiek de Krim (samen met Oekraïens en het Krimtataars). In sommige regio's in Zuidoost-Oekraïne is het Russisch de officiële taal, maar deze status is wel politiek omstreden. Verder is het Russisch ook een van de officiële talen in de separatistische regio's Transnistrië (samen met het Oekraïens en het Moldavisch), Zuid-Ossetië (samen met het Ossetisch) en Abchazië (samen met het Abchasisch).

Naast de Russischtalige minderheden in de GOS- en Baltische landen zijn er dus nog grote Russischtalige gemeenschappen in westerse industrielanden zoals Finland, Duitsland, de VS en Israel. Interessant detail hierbij is dat in Duitsland het grootste aantal Russische moedertaalsprekers buiten de voormalige Sovjet-Unie woont, waardoor het Russisch met ongeveer 3 miljoen sprekers na het Duits de meest gesproken taal van Duitsland is.

Om die reden mag het Russisch met recht een wereldtaal worden genoemd en is het niet voor niets een van de officiële talen van de VN en het GOS.

Ondanks het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zal het Russisch een belangrijke plaats blijven innemen in zowel het GOS als daarbuiten. Dit heeft uiteraard te maken met de geopolitieke status van Rusland in de regio. Rusland speelt namelijk een steeds belangrijkere rol op politiek, economisch, wetenschappelijk, cultureel, historisch en dus ook op linguïstisch gebied en deze rol zal naar verwachting alleen nog maar groter worden.

Bij het vertalen van Russische stukken in het Nederlands komt de vertaler naast de alom bekende (ver)taalspecifieke problemen zoals het ontbreken van (goede) vakwoordenboeken nog tal van andere obstakels tegen. Zo is het Russisch bijvoorbeeld rijk aan leenwoorden die al naar gelang hun context een eigen leven zijn gaan leiden. Deze "valse vrienden” worden dan ook vaak verkeerd vertaald. Denk maar eens aan woorden als: специальность, национальность, квалификация. Maar ook andere tot het dagelijkse vocabulaire behorende woorden als гражданин, следователь, прокуратура, район worden vaak letterlijk en veelal foutief in het Nederlands vertaald. Veel woorden vindt men in de bestaande woordenboeken dan ook niet of nauwelijks terug en als je ze al vindt, zijn de lemma's vaak onvolledig of onbruikbaar in de desbetreffende context. Dit heeft te maken met het feit dat het Russisch in het Nederlandse taalgebied ondervertegenwoordigd is. Er bestaan wel algemene woordenboeken, waaronder een paar goede, maar die zijn dikwijls ontoereikend. Dit heeft tot gevolg dat de vertaler vaak zijn toevlucht moet nemen tot andere talen zoals het Engels, Frans of Duits waar het Russisch beter vertegenwoordigd is. Zo hebben wij noodgedwongen eigen woordenlijsten aangelegd van termen die we na veel zoeken een geschikte vertaling hebben weten te geven. Dergelijke termen kom je dan ook in geen enkel Nl<>Ru woordenboek tegen. Onze gedegen kennis van andere talen zoals het Duits, Frans en Engels komt ons dan ook geregeld goed van pas bij het oplossen van menig vertaalprobleem.

Maar de grootste troef van ons vertaalbureau is toch wel de aanwezigheid van twee native speakers die beiden zowel het Russisch als het Nederlands beheersen. Want hoe goed je een taal ook leert er gaat niets boven de kennis van de eigen moedertaal. Dit in combinatie met een goede talenkennis van andere talen leidt vaak tot onverwachte vertaaloplossingen. Om die reden voeren we onze vertalingen dan ook het liefst zelf uit; dat is in onze ogen namelijk de beste garantie voor kwaliteit.
 

Tekstfragment Russisch

г. Брюссель, 01 июня 2010 г.

Уважаемые дамы и господа,

мы имели вольность послать вам это ни к чему не обязывающее вас письмо в связи с возможно имеющимся у вас интересом к покупке офисного здания в Брюсселе в качестве отличного капиталовложения.

Будучи владельцем, мы предлагаем вам этот офисный комплекс на очень интересных условиях.

Прежде всего обращаем ваше внимание на оптимальное и эксклюзивное положение этого здания: всего в нескольких минутах езды от брюссельского автострадного кольца, всех автострад Е и центра Брюсселя, в пределах быстрой досягаемости любым видом общественного транспорта. Кроме того, имеется просторная парковка (на 60 мест).

Это очень солидное, полностью готовое к эксплуатации офисное здание расположено в 10 минутах езды от Европейского района (ЕС и Парламент ЕС).

К вашим услугам также предлагается схема покупки посредством покупки акций на предъявителя (допускается в Бельгии до 31.12.2013 г.), имеющая ряд финансовых возможностей.

Речь идет об очень солидном здании, которое до сих пор было гарантом отличного капиталовложения (площадь здания около 6.000 м² – средняя арендная стоимость более 100 €/м² в год).

До сих пор здание сдавалось в аренду съемщикам класса ААА.

Это здание исключительно подходит для крупных организаций, таких как банки, страховые компании, учебные центры, лаборатории, политические организации и т.п..

Рядом с главным зданием находится подсобное здание, используемое в настоящий момент как ультрасовременный центр обработки данных и компьютерный узел, обслуживающие крупные предприятия и организации.

В здании также находится очень хорошо обставленная аудитория (рассчитанная на 130 человек), связанная со вторым этажом. Эта аудитория оснащена кабиной для переводчиков и прочей технической инфраструктурой для проведения конференций.

В инфраструктуру комплекса также входит просторный корпоративный ресторан.

При необходимости мы можем обеспечить профессиональное, налоговое и административное управление этим зданием по поручению потенциальных инвесторов.

Более подробную документацию и фотографии можно найти на нашем сайте.

Вы всегда можете связаться с нами для личного контакта или визита, не обременяя себя при этом никакими обязательствами.

На этом мы прощаемся с вами.

С уважением,
 

Nederlandse vertaling

Brussel, 1 juni 2010

Geachte heer, mevrouw,

Wij nemen de vrijheid u vrijblijvend te contacteren in het kader van uw mogelijke interesse voor het aankopen van een kantoorpand te Brussel als uitstekende investering.

Als eigenaar bieden wij u dit kantoorcomplex aan tegen zeer interessante voorwaarden.

Wij vestigen uw aandacht vooral op de optimale en residentiële ligging van het gebouw: slechts op enkele minuten afstand van de Brusselse Ring, alle E-snelwegen en het centrum van Brussel, binnen het vlot bereik van alle openbaar vervoer. Bovendien is er ook ruime parkeergelegenheid (60 parkings).

Dit zeer solide en instapklare kantoorgebouw bevindt zich slechts op 10 minuten rijafstand van de Europese wijk (EEG + EEG Parlement).

Ook de formule voor aankoop via de aankoop van aandelen aan toonder (in België nog mogelijk tot 31.12.2013) is aanwezig en biedt financieel diverse mogelijkheden.

Het betreft een zeer solide gebouw hetwelk tot op heden een uitstekende investering verzekerde (oppervlakte gebouw ± 6.000 m ² - gemiddelde verhuurwaarde + 100 €/m ² op jaarbasis).

Het gebouw was steeds verhuurd aan AAA-huurders.

Dit gebouw is uiterst geschikt voor grote organisaties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, onderwijscentra, labo's, politieke organisaties enz…

Direct aan het hoofdgebouw ligt ook een bijgebouw dat actueel in gebruik is als een uiterst gesofistikeerd datacenter en computerunit, dienstig voor grotere bedrijven of organisaties.

Het gebouw omvat eveneens een zeer goed ingericht auditorium (geschikt tot 130 personen) dat gekoppeld is aan de eerste verdieping. Dit auditorium is voorzien van een vertaalcabine en diverse technische conferentie infrastructuur.

Ook een ruim bedrijfsrestaurant behoort tot de infrastructuur van het complex.

Indien gewenst kunnen wij instaan voor het professioneel, fiscaal en administratief beheer van dit gebouw in opdracht voor de potentiële investeerders.

Meer uitgebreide documentatie en foto's vindt u op onze website.

Voor een persoonlijk contact en bezoek kunt u ons steeds vrijblijvend contacteren.

Inmiddels verblijven wij

Hoogachtend,

 
 
 
http://www.novosite.nl/aff1.php?id=77050