Ests

Het Ests/Estisch/Estnisch/Estlands (Eesti) is de officiële taal van de republiek Estland en wordt door ca. 1 miljoen mensen in Estland gesproken en door ca. 60.000 sprekers in verschillende geëmigreerde gemeenschappen, waaronder 20.000 sprekers in de VS en 14.500 in Canada. Verder wordt deze taal eveneens gesproken in gedeelten van Letland, Rusland (Sint-Petersburg), Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Het Ests behoort tot de Balto-Finse taalgroep die samen met de Oegrische groep, waar het Hongaars deel van uit maakt, een hoofdtak vormt van de Oeralische taalfamilie. Het Ests is nauw verwant aan het Fins. Beide talen delen ongeveer 80 procent van hun woordenschat, waardoor ze onderling begrijpelijk zijn. Het Ests maakt gebruik van het Latijnse alfabet, kent geen geslacht en heeft maar liefst veertien naamvallen.

Het standaard Ests wordt nu in alle lagen van de maatschappij gebruikt en aanvaard. Ten tijde van de Sovjet-Unie werd het Russisch gezien als de officiële taal en werden er pogingen ondernomen om de Estse taal en cultuur te onderdrukken. Na de onafhankelijkheid heeft de Estse regering een speciale commissie ingesteld ter bescherming en bevordering van het Ests. Terwijl het Russisch nog steeds de officieuze tweede taal is, wordt het Ests onderwezen en gebruikt in het schoolsysteem. Voor het verkrijgen van het Estse staatsburgerschap is het beheersen van het Ests een vereiste.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ten tijde van de Sovjet-Unie diende iedere Sovjetburger, eventueel naast zijn moedertaal, het Russisch te beheersen. Op die manier fungeerde het Russisch als een lingua franca binnen de toenmalige Sovjet-Unie. Hierdoor speelt het Russisch tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in het dagelijkse leven in veel voormalige Sovjetrepublieken.

Hierin komt na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 geleidelijk verandering. Sinds het begin van de jaren negentig streven de overheden van voormalige Sovjetrepublieken ernaar de rol van het Russisch in hun samenleving terug te brengen en het gebruik van hun landstaal te intensifiëren om zodoende de eigen identiteit en cultuur te versterken.

De betekenis van het Russisch neemt in de voormalige Sovjetrepublieken weliswaar af, maar zal gezien de belangrijke rol van de Russische Federatie in de regio een belangrijke plaats blijven innemen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tekstfragment Ests

 

 

Arnold Rüütel on sündinud 10. mail 1928 Saaremaal.

Pärast põllumajandustehnikumi lõpetamist töötas ta jaoskonnajuhatajana Saaremaa põllumajandusosakonnas. 1957. aastal sai temast Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi katsebaasi peazootehnik ja seejärel direktor. Aastail 1963-1969 töötas ta Tartu Näidissovhoosi direktorina, lõpetades töö kõrvalt 1964. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia erialal.


 

Nederlandse vertaling

 
 

Arnold Rüütel werd geboren op 10 mei 1928 in Saaremaa.

Na zijn studie aan de Hogere Agrarische School werkte hij als afdelingsmanager op het Ministerie van Landbouw in Saaremaa. In 1957 werd hij hoofddeskundige op het gebied van paarden en vee en later algemeen directeur van de experimentele veeboerderij van het Estse Instituut voor Dierlijke Landbouw en Veterinaire Wetenschap. Van 1963 tot 1969 werkte hij als directeur van de modelstaatsboerderij van Tartu. Naast zijn werk promoveerde hij in 1964 aan de faculteit voor landbouwwetenschappen van de Estse Landbouwacademie.

Copyright © Inter-Lingua