Proeflezen

Het liefst voeren wij onze vertaalopdrachten zelf uit. Op die manier kunnen we het beste instaan voor kwaliteit. (Zie ook: "Over ons” en "Vertalen”).

Vertalen is en blijft namelijk een zeer subjectief vak en iedere vertaler heeft daar zo zijn eigen kijk op. Wat in de ogen van de ene vertaler correct vertaald lijkt, kan door een andere vertaler weer als foutief worden geïnterpreteerd. Vertalen is dan ook geen exacte wetenschap; vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Er zijn wel basisbeginselen waar iedere vertaler zich o.i. aan zou moeten houden. Het belangrijkste is dat de boodschap zo goed mogelijk wordt weergegeven, zonder al teveel af te wijken van de bron. Hoe een vertaler dat doet, met welke grammaticale, semantische en lexicale middelen, maakt niet zoveel uit. Als alles maar vertaald en begrijpelijk is. Als het stilistisch vervolgens ook nog klopt, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.

Helaas komen zelfs deze basisbeginselen weleens in het gedrang. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Vertalers zijn ook maar mensen en door allerlei omstandigheden zoals tijdsdruk en vermoeidheid zien vertalers hun eigen fouten soms over het hoofd. Om die reden worden wij regelmatig gevraagd het vertaalwerk van collega's na te lopen op inhoud, volledigheid, grammatica, stijl e.d..