BeŽdigde vertalingen

OfficiŽle stukken die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland moeten meestal beŽdigd worden vertaald. U kunt dan denken aan gerechtelijke stukken (dagvaardingen, vonnissen en andere rechterlijke uitspraken), familiegerelateerde stukken (zoals geboorte- huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensakten), diploma's voor studie of werk in het buitenland en notariŽle stukken (zoals ongehuwdverklaringen, huwelijkse voorwaarden of koopakten). Maar ook in het kader van internationale handelsbetrekkingen komen veel stukken in aanmerking voor een beŽdigde vertaling zoals uittreksels uit de Kamer van Koophandel, belastingverklaringen, statuten, contracten, arbeidsovereenkomsten, etc..

Een beŽdigde vertaling wordt gemaakt door een beŽdigde vertaler, d.w.z. door een vertaler die op basis van opleiding door een rechtbank is beŽdigd voor een of meerdere talen en staat ingeschreven in het Register beŽdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Bij een beŽdigde vertaling wordt de brontekst gehecht aan de vertaling en vervolgens worden beide voorzien van het ambtsstempel en de handtekening en/of paraaf van de desbetreffende beŽdigde vertaler. Aan het eind van de vertaling vermeldt de beŽdigde vertaler in een zgn. beŽdigingsverklaring dat hij de brontekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van het gestelde in aangehecht document (of woorden in die strekking).

Sinds 1998 hebben wij hoofdzakelijk beŽdigde vertalingen verzorgd in en uit het Russisch, al dan niet in combinatie met het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Door nieuwe regelgeving is de zgn. dubbele beŽdiging niet langer toegestaan, waardoor bijvoorbeeld een Engelstalig stuk niet meer rechtstreeks in het Russisch vertaald mag worden, zelfs niet als de vertaler voor beide talen beŽdigd is. In een dergelijk geval moet gewerkt worden met een Nederlandse tussenvertaling. Daarnaast werken wij al jaren samen met andere beŽdigde vertalers in binnen- en buitenland voor talen waar wij zelf niet voor beŽdigd zijn.